Avís legal

© POLNORD Música. Reserva de drets. Queden reservats tots els drets de la propietat industrial i intel·lectual, de la informació i imatges contingudes en aquestes pàgines. Queda totalment prohibida qualsevol còpia o reproducció, retransmissió, cessió o redifusió, total o parcial i per qualsevol mitjà, de l’contingut d’aquest web sense autorització prèvia i per escrit de POLNORD. Les dades personals facilitades de forma voluntària en aquest web s’inclouran en una base de dades que es conservarà a POLNORD de forma confidencial i d’acord amb les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de l’13 de desembre, reguladora del Tractament Automatitzat de dades de caràcter personal, així com qualsevol altra disposició legal vigent en la matèria. En qualsevol moment poden dirigir-se a nosaltres per consultar, actualitzar, rectificar o cancel·lar aquestes dades, comunicant-ho per escrit a musica@polnord.cat. Així mateix, les dades facilitades poden ser cedides a altres empreses col·laboradores amb POLNORD per poder informar-los dels nostres productes, novetats i / o promocions. Queda totalment prohibit efectuar links a la web sense autorització prèvia, expressa i per escrit de POLNORD. Aquesta web i el seu contingut han estat elaborats de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de la 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

CONDICIONS D’ÚS

POLNORD informa que els materials i informacions continguts en aquest lloc web han estat inclosos només a títol informatiu, i per tant resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret. POLNORD no assumeix cap responsabilitat pels mals i perjudicis resultants o que tinguin connexió amb l’ocupació d’aquesta informació. L’usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquest lloc web podrien no reflectir la informació més recent dels serveis oferts per POLNORD. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia. POLNORD no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin presentar els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d’aquest lloc web. Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals POLNORD no exerceix cap tipus de control. POLNORD no respon ni dels continguts ni de l’estat dels esmentats llocs i pàgines web, i l’accés als mateixos a través d’aquest lloc web tampoc implica que POLNORD recomani o aprovi els seus continguts. Els que utilitzen aquest lloc web, ho fan sota la seva responsabilitat. L’usuari d’aquest lloc web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s’obliga a utilitzar-lo de manera plenament conforme amb les lleis i les pràctiques comercials i respondrà, enfront de POLNORD i / o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que puguin ser causats com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. POLNORD no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada a partir de la informació facilitada en el mateix. L’autor d’aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’altre tipus que l’accés als continguts d’aquest lloc pogués ocasionar a l’usuari visitant. Per això, POLNORD no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, POLNORD no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.