Política de privacitat

A l’efecte de què es preveu a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, POLNORD informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat per POLNORD i per aquesta empresa sota la seva responsabilitat. L’usuari accepta que s’incloguin les seves dades en aquest fitxer. L’usuari dóna el seu consentiment exprés perquè aquestes dades es destinin a la finalitat d’oferir-li i, si s’escau, facturar-li els productes i els serveis que s’inclouen en la pàgina web, i també de fer-li arribar, fins i tot per mitjans electrònics, ofertes o informació de productes i serveis de tipus financer o relacionats amb assegurances, telecomunicacions, energia, informàtica, formació, informació, turisme i viatges, art, oci, cultura i entreteniment, immobiliaris, automoció, alimentació, consum, objectes de regal i d’altres que puguin interessar-li.

L’usuari té dret a accedir, rectificar i cancel·lar aquestes dades o, si s’escau, oposar-se a el tractament de les seves dades, mitjançant una sol·licitud escrita, degudament signada i adreçada a POLNORD Música, o per la via d’un missatge de correu electrònic dirigit a musica@polnord.cat en el qual haurà d’especificar el seu nom, cognoms, adreça completa i adreça de correu electrònic, a l’efecte d’identificar-se. Igualment, en el supòsit que no vulgui rebre més informació o publicitat en el futur sobre els productes o els serveis que distribueix o ofereix POLNORD haurà d’enviar un missatge de correu electrònic a musica@polnord.cat en el qual haurà d’especificar el seu nom, cognoms, adreça completa i adreça de correu electrònic, tot indicant que no vol rebre més publicitat.

POLNORD es compromet a complir amb la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries que calgui per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix a el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d’11 de juliol.